Podstrony

Cytat


Gdyś w Rzymie, czyń jak rzymianie. św. Ambroży
Depositum nullum habet praescriptio - depozyt nie podlega przedawnieniu.
Gdy tylko coś się nie udaje, to mówi się, że był to eksperyment. Robert Penn Warren
Actor venire debet instructior quam reus - powód powinien przyjść do sądu bardziej przygotowany niż pozwany.
Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Św. Antoni